تازه ها
نمودار فرآیند تهیه و ارسال آمار و گزارشات حوزه معاونت بهداشتی

1398/5/1 سه‌شنبه

شاخص‌های بهداشتی اطلاعات خلاصه شده‌ای هستند که به منظور پاسخگویی به سوالاتی در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه‌های بهداشتی جمع‌آوری می‌شوند و برای ارزیابی وضعیت جمعیت، پایش برنامه‌ها، نتایج اجرایی آنها، ارزیابی اثربخشی و نتایج نهایی (impact) یک برنامه بکار می‌رود.

دریافت فایل Pdf: نمودار فرآیند تهیه و ارسال آمار و گزارشات حوزه معاونت بهداشتی