تازه ها
آزمون کدگذاری طبقه بندی بین‌المللی بیماریها ICD10

1398/9/25 دوشنبه

برگزاری در استان قزوین - سال 1398
باتوجه به اهمیت کدگذاری صحیح علل مرگ ثبت شده در گواهی فوت و به‌منظور توانمندسازی همکاران مدارک‌پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، کارشناسان ثبت مرگ بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشت و مراکز بهداشت استان قزوین، آزمون کدگذاری علل مرگ و میر سال 1398 برگزار می‌گردد و دریافت گواهی 6 ساعت آموزشی با عنوان « آموزش راهنمای جامع کدگذاری علل مرگ و میر» منوط به اخذ حداقل نمره 60 می‌باشد.
لازم به ذکر است فایل پاسخ نامه ازطریق پیام اتوماسیونی یا به‌صورت فیزیکی به خانم زهرا برجی‌خانی کارشناس جمع‌آوری و تحلیل آمار معاونت بهداشتی ارسال گردد. 

برای دریافت فایل سوالات آزمون، به‌صورت:  Word    و    Pdf      ؛ کلیک نمایید.