تازه ها
اهداف و برنامه استراتژیک سوم معاونت بهداشتی پایش شد.

1398/11/6 يكشنبه

برنامه‌ریزی مناسب، یکی از راه‌های رسیدن به اهداف سازمان‌ها و دستگاه‌ها است. حتی اگر در زندگی روزمره نیز برنامه‌ریزی مناسبی انجام نشود، مشکلات زیادی برای دستیابی به اهداف خود مشاهده خواهیم نمود که برخی از آنها جبران ناپذیر بوده و یا اثرات بسیار زیادی در کاهش دستیابی به اهداف ایجاد خواهند کرد. لذا معاونت بهداشتی دانشگاه همواره در زمینه تدوین اهداف و برنامه‌ریزی عملیاتی برای دستیابی به آنها تلاش می‌نماید.

مهندس حمید گلناری، دبیر کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان مطلب فوق افزود: طی دی ماه 1398 این کمیته به ریاست دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرائی مرکز بهداشت استان چندین جلسه تشکیل داده و مسایل را پیگیری نموده تا درصد دستیابی به اهداف عملیاتی سال 98 و برنامه استراتژیک سوم دانشگاه افزایش یابد.

وی افزود، کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه در سال 1394 برنامه پنج ساله خود را از سال 1395 الی 1399 با 114 هدف تدوین نموده و طوری برنامه‌ریزی نموده است که طی این 5 سال به اهداف حوزه بهداشتی دانشگاه دستیابد. البته این برنامه با توجه به تغییرات به وجود آمده در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع و سیاست‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در سال 1398 طی جلسات متعدد بررسی و اصلاح و بازنگری شد.
دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی در ادامه گفت، طی سه سال گذشته یعنی از سال 95 الی 97 فقط 10% اهداف هستند که مرکز بهداشت استان به آنها کمتر از 70% دستیابی پیدا کرده است و در حال حاضر واحدها و گروه‌های فنی در حال برنامه‌ریزی برای جبران و دستیابی به آنها طی 2 سال باقیمانده هستند. لذا یکی از برنامه‌های کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی پیگیری دستیابی به اهداف این حوزه می‌باشد.

http://www.qums.ac.ir