پرسنل امور آزمایشگاه‌ها
مریم مرادی
1392/8/21 سه‌شنبه   مریم مرادی
محل كار  واحد امور آزمایشگاهها
سمت  کارشناس هماهنگ کننده امور آزمایشگاههای معاونت بهداشتی
 
تلفن محل كار  02833690167
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس