پرسنل
زهرا کشاورزقاسمی
1392/8/21 سه‌شنبه   زهرا کشاورز قاسمی
محل كار  مرکز مدیریت شبکه
سمت  کارشناس مسئول آمار
 
تلفن محل كار  02833690166
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس
 
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • برنامه نظام جامع آمار و اطلاعات شبکه سلامت کشور (HNIS)
  • برنامه زیج حیاتی
  • برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
  • برنامه آمار جمعیت
  • برنامه آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
  • برنامه تهیه مجموعه گزارشات (سالنامه آماری، پیک آماری، اهداف خرد و کلان، پیشرفت برنامه استراتژیک، گزارش عملکرد سالانه، گزارشات 2 ماهه، شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها، پاسخ به آمارهای درخواستی و ...)
  • برنامه احصا شاخص های عدالت در سلامت استان سال 92 (اجرای برنامه های مقطعی مرتبط با سلامت : تنظیم سند سیاست نظام دیده بانی شاخص‌های سطح اثر و پیامد سلامت و عدالت در سلامت استان سال 91-89 و ...)