معاون بهداشتی دانشگاه
دکتر حمید رضا نجاری
1397/11/15 دوشنبه   دکتر حمیدرضا نجاری
محل كار  حوزه مدیریت
سمت  معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان قزوین
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه
تلفن محل كار  02813686201
دورنگار  02833670034
 
 
سوابق تحصيلي 
متخصص بیماریهای عفونی - MPH
سوابق كاري 
معاون آموزشی بیمارستان بوعلی سینا قزوین، طی سال‌های: 1393 لغایت 1396 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، طی سال‌های : 1394 لغایت 1396
مهارت ها 
تألیف کتاب انتشار مقالات در مجلات ISI ارائه مقالات در کنگره‌های داخلی و خارجی

http://chancellor.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=03c1be0d-2c54-4d23-9486-0b01ecd77ac6  دریافت رزومه  

خلاصه
فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی

 
http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db  شرح وظایف معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهدشت استان:
    - مدیریت مرکز بهداشت استان
    - مدیریت شبکه‌های بهداشت و درمان شرستان‌ها

http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db  نحوه اخذ وقت ملاقات با معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهدشت استان
http://www.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=78a1bac5-45a6-4cfc-9750-f0f01d29e2db  فرم درخواست ملاقات با معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهدشت استان