پرسنل
مژگان کاکاوند
1398/1/19 دوشنبه   مژگان کاکاوند
محل كار  مرکز مدیریت شبکه
سمت  کارشناس گسترش
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه
تلفن محل كار  02833690433
دورنگار  02833670034
 
تلفن همراه  09128801219
سوابق تحصيلي 
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات