مسئولین و کارشناسان
پاکنهاد
1392/8/20 دوشنبه   عبدالعلی پاک‌نهاد
محل كار  امور اداری -
سمت  کارگزین و کارشناس امین اموال
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه
تلفن محل كار  02833690432
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم
 
مهارت ها