مسئولین و کارشناسان
جنتی فر نوشین
1392/8/21 سه‌شنبه   نوشین جنتی فر
 
سمت  رئیس گروه سلامت جمعیت و باروری سالم
 
تلفن محل كار  02833690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس