مسئولین و کارشناسان
اکرم حمزه
1392/8/21 سه‌شنبه   اکرم حمزه
محل كار  دبیرخانه
سمت  متصدی امور دفتری
 
تلفن محل كار  02833689877
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم