مسئولین و کارشناسان
شیخ سارا
1392/8/21 سه‌شنبه   بی بی سارا شیخ
محل كار  گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  کارشناس سلامت میانسالان - برنامه سلامت سالمندان - برنامه نظام مرگ کودکان 1-59 ماهه
 
تلفن محل كار  02833690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس