مسئولین و کارشناسان
آمنه احدی زاده
1392/10/19 پنجشنبه   آمنه احدی زاده
 
سمت  کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس
 
 

وظایف و مسئولیتها: 
  • کارشناس برنامه غربالگری کم کاری تیروئید نوزادان 
  • کارشناس برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث
  • کارشناس برنامه سلامت گوش و شنوایی
  • کارشناس برنامه پیشگیری از بیماریهای استخوانی و مفصلی