مسئولین و کارشناسان
ناجی
1392/9/23 شنبه   فاطمه ناجی
 
سمت  کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد
 
 

وظایف و مسئولیتها: 
  • کارشناس برنامه پیشگیری وکنترل بیماری دیابت 
  • کارشناس برنامه قلب و عروق
  • کارشناس عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر ( (STEPs
  • کارشناس برنامه تحرک بدنی
  • کارشناس ماده 7 قانون احکام دائمی( منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت )