مسئولین و کارشناسان
صفر فیض‌الهی
1392/8/19 يكشنبه   صفر فیض‌الهی
 
سمت  سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر
 
تلفن محل كار  02833672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس ارشد و MPH