مسئولین و کارشناسان
خانم دكتر شيوا لقايي
1392/10/19 پنجشنبه   دکتر شیوا لقایی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
سمت  مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 
تلفن محل كار  02833672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی و MPH