مسئولین و کارشناسان
طهماسبی پور
1394/3/18 دوشنبه   رضا طهماسبی پور
محل كار  گروه سلامت محیط
سمت  کارشناس سلامت محیط
 
تلفن محل كار  02833690511
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس