مسئولین و کارشناسان
مینا شهسواری
1393/8/12 دوشنبه   مینا شهسواری
 
سمت  کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833670033
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس بهداشت عمومی
 
مهارت ها