مسئولین و کارشناسان
محسن نوری
1394/10/1 سه‌شنبه   محسن نوری
محل كار  گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
سمت  سرپرست گروه مدیریت خطر بلایا و پدافند غیرعامل
 
تلفن محل كار  02833686204
 
 
 
 
سوابق كاري 
عضو کمیته ملی مشورتی دفتر مدیرت خطر بلایا و پدافند غیر عامل