مسئولین و کارشناسان
آمنه خالقی
1394/3/23 شنبه   آمنه خالقی
محل كار  واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس -
سمت  کارشناس سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه
تلفن محل كار  02833678981
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس