مسئولین و کارشناسان
دکتر اکبر یوسفی دندانپزشک
1396/5/24 سه‌شنبه   دکتر اکبر یوسفی
محل كار  گروه سلامت دهان ودندان
سمت  مدیر گروه سلامت دهان و دندان
 
تلفن محل كار  02833690431
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای دندانپزشکی