مسئولین و کارشناسان
دکتر تنکابنی
1396/5/26 پنجشنبه   دکتر نسرین تنکابنی
 
سمت  سرپرست گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی عمومی - MPH
 
 

وظایف و مسئولیتها: 
  • کارشناس بیماری سرطان
  • کارشناس بیماریهای مزمن تنفسی( آسم ) 
  • پزشک فوکال پوینت ایراپن 
  • مسئول برنامه خدمات پایه سلامت کارکنان دولت