مسئولین و کارشناسان
فاطمه رسولی کیا
1394/3/23 شنبه   فاطمه رسولی‌کیا
محل كار  گروه سلامت روان اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد -
سمت  کارشناس سلامت روان
نشاني  بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه
تلفن محل كار  02833690435
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس روانشناسی بالینی