مسئولین و کارشناسان
دکتر لادن محمدزاده
1397/2/19 چهارشنبه   دکتر لادن محمدزاده
محل كار  گروه سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از عتیاد
سمت  کارشناس مسئول سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد
 
تلفن محل كار  02833690435
 
 
 
سوابق تحصيلي 
PHD