مسئولین و کارشناسان
ستار بهشتی
1398/1/26 دوشنبه   ستار بهشتی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
سمت  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
نشاني  بلوار آزادگان - نبش خیابان شهید مفتح - ساختمان ستاد2 دانشگاه
تلفن محل كار  02833672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس