مسئولین و کارشناسان
حمید گلناری
1398/11/20 يكشنبه   مهندس حمید گلناری
محل كار  کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی
سمت  دبیر کمیته
نشاني  قزوین – خیابان آزادگان (غیاث آباد) – معاونت بهداشتی دانشگاه
تلفن محل كار  02833690166
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس مهندسی بهداشت محیط – DHMR
سوابق كاري 
24 سال سوابق خدمت