احدی غلامرضا
1392/8/19 يكشنبه   غلامرضا احدی
محل كار  واحد بهداشت محیط -
سمت  کارشناس بهداشت محیط
 
تلفن محل كار  33690511
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی بهداشت محیط از دانشگاه تهران
سوابق كاري 
15 سال سابقه کاری
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • عمران روستایی
  • مبارزه با ناقلین
  • شرکتهای مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و روستایی
  • بهداشت محیط بیمارستانها
 
امتیاز دهی