ایلبگ بهرام آبادی
1392/8/20 دوشنبه   محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی
محل كار  دبیرخانه -
سمت  متصدی امور دفتری
 
تلفن محل كار  33689877
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم
سوابق كاري 
پنج سال در معاونت بهداشتی – 15 سال سوابق کار در سایر شرکت ها
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • متصدی امور دفتری – بایگان – نامه رسان
 
امتیاز دهی