پاکنهاد
1392/8/20 دوشنبه   عبدالعلی پاک نهاد
محل كار  امور مالی -
سمت  کارشناس حسابدارامین اموال
 
تلفن محل كار  33690432
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم بهداشت محیط سال اخذ1358
سوابق كاري 
22سال
مهارت ها 

  • رئوس برنامه ها و مسئولیت ها:
  • ثبت  اموال درحساب دولتی وحفظ حراست ازا موال دولتی درمعاونت بهداشتی
  • انجام امورمحوله  کارگزینی معاونت
 
امتیاز دهی