جنتی فر نوشین
1392/8/21 سه‌شنبه نوشین جنتی فر  نوشین جنتی فر
محل كار  گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  کارشناس مسئول سلامت نوزادان و کودکان (برنامه باروری سالم)
 
تلفن محل كار  02833690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس