جنتی فر نوشین
1392/8/21 سه‌شنبه نوشین جنتی فر  نوشین جنتی فر
محل كار  گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  کارشناس باروری سالم
 
تلفن محل كار  33690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ناپیوسته مامایی از دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 76
سوابق كاري 
کاردان بهداشت خانواده در مرکزبهداشتی درمانی شهری شهدا در قزوین(20خرداد 70-لغایت 20 شهریور 70) - مامای مرکز تسهیلات زایمانی امام سجاد بوئین زهرا از 20شهریور 70 - مامای مرکز بهداشتی درمانی شهری بوئین زهرا از 71 - کاردان مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی بوئین زهرا – کارشناس بهداشت خانواده شهرستان بوئین زهرا ( 78-76) - کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان بوئین زهرا (81-78) - کارشناس تنظیم خانواده و امور جمعیتی مرکز بهداشت استان از آذر ماه 81 .
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • باروری سالم و جمعیت:
-  هماهنگی و نظارت برعملکرد شهرستانها در مورد نحوه ارائه خدمت به زنان 49-10 ساله همسردار در خصوص افزایش باروری کلی تاحد جایگزینی
- تامین و نظارت برتوزیع روشهای پیشگیری از بارداری جهت کاهش حاملگی های پرخطر و ناخواسته
-  نظارت بر ارجاع افراد واجد شرایط برای انجام اعمال جراحی
- تحکیم بنیان خانواده - آموزش های هنگام ازدواج
- مشارکت مردان در بهداشت باروری.
 
امتیاز دهی