آیکون عکس پرسنلی
1392/8/21 سه‌شنبه   اکرم حمزه
محل كار  دبیرخانه .
سمت  متصدی امور دفتری و کارگزینی
 
تلفن محل كار  33689877
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دیپلم
سوابق كاري 
13 سال
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
انجام امور دبیرخانه و کارگزینی
 
امتیاز دهی