شیخ سارا
1392/8/21 سه‌شنبه بی بی سارا شیخ  بی بی سارا شیخ
محل كار  گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  کارشناس سلامت سالمندان - کارشناس نظام مراقبت مرگ کودکان 59- 1ماهه
 
تلفن محل كار  33690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسا نس بهداشت عمومی
سوابق كاري 
76 تا 79 دوره طرح در واحد بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه - 79 تا 88 کارشناس مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشگاه - از 88 کارشناس بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه
  • برنامه سلامت سالمندان : برنامه مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان - برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در راستای تغذیه صحیح
 
امتیاز دهی