عسگرپور شهلا
1392/8/21 سه‌شنبه   شهلا عسکرپور
محل كار  واحد بهداشت محیط -
سمت  کارشناس بهداشت محیط
 
تلفن محل كار  33690511
 
 
 
سوابق تحصيلي 
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران
سوابق كاري 
21 سال
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • بهداشت مواد غذایی
  • مدارس
  • مساجد
 
امتیاز دهی