کاکاوند م‍ژگان
1392/8/21 سه‌شنبه   مژگان کاکاوند
محل كار  مرکز مدیریت شبکه
سمت  اپراتور
 
تلفن محل كار  02833690166
 
 
 
سوابق تحصيلي 
فوق دیپلم