کشاورز قاسمی زهرا
1392/8/21 سه‌شنبه   زهرا کشاورز قاسمی
محل كار  آمار و فن آوری اطلاعات
سمت  کارشناس مسئول آمار و فن آوری اطلاعات
 
تلفن محل كار  33678980
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس
سوابق كاري 
17سال - -ماما مرکز بهداشتی درمانی روستایی و پلی والان و مربی داوطلبان سلامت -مامای پایگاه بهداشتی ومسوول پایگاه بهداشتی -مسوول آمار شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز -مسوول واحد جلب مشارکتهای مردمی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان البرز -کارشناس جلب مشارکت های مردمی معاوت بهداشتی
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • برنامه نظام جامع آمار و اطلاعات شبکه سلامت کشور (HNIS)
  • برنامه زیج حیاتی
  • برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ
  • برنامه آمار جمعیت
  • برنامه آمار مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
  • برنامه تهیه مجموعه گزارشات (سالنامه آماری، پیک آماری، اهداف خرد و کلان، پیشرفت برنامه استراتژیک، گزارش عملکرد سالانه، گزارشات 2 ماهه، شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاهها، پاسخ به آمارهای درخواستی و ...)
  • برنامه احصا شاخص های عدالت در سلامت استان سال 92 (اجرای برنامه های مقطعی مرتبط با سلامت : تنظیم سند سیاست نظام دیده بانی شاخص‌های سطح اثر و پیامد سلامت و عدالت در سلامت استان سال 91-89 و ...)
 
امتیاز دهی