مهرآیین
1392/9/23 شنبه شهرزاد مهرآئین  شهرزاد مهرآئین
محل كار  گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  کارشناس سلامت کودکان
 
تلفن محل كار  33690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس مامایی
سوابق كاري 
16 سال – (مامای زایشگاه بیمارستان ارتش - مامای تسهیلات زایمانی مرکز آبگرم- کارشناس اطفال ستاد بهداشت خانواده شهرستان بویین زهرا- کارشناس بهداشت خانواده مرکز پاکروان- مسئول دفتر حمایت از مادر و کودک بیمارستان کوثر – کارشناس سلامت کودکان مرکز بهداشت استان)
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
کارشناس سلامت کودکان شامل برنامه های
  • مراقبت های ادغام یافته کودک سالم-
  • مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال- رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی-
  • شناسنامه سلامت کودکان –
  • کارشناس حوادث و بلایا
 
امتیاز دهی