مهرآیین
1392/9/23 شنبه شهرزاد مهرآئین  شهرزاد مهرآئین
محل كار  گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  کارشناس سلامت کودکان
 
تلفن محل كار  02833690434
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس