ناجی
1392/9/23 شنبه فاطمه ناجی امیدی  فاطمه ناجی امیدی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
 
تلفن محل كار  33672105
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسا نس بهداشت عمومی - دانشجوی ارشد اپیدمیولوژی
سوابق كاري 
2 سال در واحد بهداشت مدارس – 14 سال در گروه پیشگیری ومبارزه با بیماریهای مر کز بهداشت استان
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
برنامه پیشگیری وکنترل دیابت در مناطق روستایی – برنامه پیشگیری وکنترل  فشار خون بالا در مناطق روستایی- برنامه پیشگیری وکنترل دیابت " فاز 2 شهری " درمناطق شهری – نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر – برنامه کنترل آسم و COPD-کارشناس اجرائی ماده 37
 
امتیاز دهی