هنرپیشه زیلا
1392/9/23 شنبه   ژیلا هنرپیشه
محل كار  گروه آموزش و ارتقای سلامت
سمت  کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت
 
تلفن محل كار  33686204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس بهداشت عمومی
سوابق كاري 
1- دبیر دبیرستان دخترانه فروع الدین تهران - سال تحصیلی 64-63 2- کارشناس مربی مجموعه آموزشی و پژوهشی شهرستان شیراز - از سال 1364 لغایت 1365 3- کارشناس آموزش بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان ازسال 1367 لغایت 1368 4- مدیره آموزشگاه بهورزی شهرستان تاکستان از سال 1368 لغایت 1372 5- کارشناس آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین از سال 1372لغایت 1377 6- کارشناس مسئول آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین از سال 1377 تا سال 1390 7- کارشناس مسئول آموزش بهداشت مرکز بهداشت استان قزوین ازسال 1390 تاکنون
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
1. اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت
2. نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت منطقه
3. طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در منطقه
4. جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه
5. جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی منطقه برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
6. همکاری و مشارکت با صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی در منطقه
7. مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (از جمله جوامع ایمن ، مدارس مروج سلامت ، بیمارستان های مروج سلامت) در منطقه
8. ارائه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه دانشگاه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه
9. مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت منطقه
10. سازماندهی و نظارت بر توزیع نیروی انسانی آموزش سلامت در سطح دانشگاه
11. ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت منطقه
12. تامین و توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت منطقه و نظارت بر هزینه کرد آنها
13. آموزش کارشناسان حوزه های ستادی دانشگاه علوم پزشکی در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
14. توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت شهرستان های تابعه برای ایفای وظیفه تخصصی در برنامه های آموزش و ارتقای سلامت
15. ترویج سبک زندگی سالم در منطقه با استفاده از رویکردهای مناسب
16. توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت منطقه
17. کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی منطقه با کمک الگوهای مناسبی چون بازاریابی اجتماعی
18. همکاری باسایر واحدهای حوزه معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت منطقه
19. برنامه ریزی بسیج های ارتباطی در سطح منطقه
20. ترویج رویکردهای نوین مناسب نظام سلامت ابلاغ شده
21. حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در منطقه
22. مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در سطح منطقه
23. همکاری با دانشگاه علوم پزشکی در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی و معرفی رویکردها و برنامه های جدید
24. شناسایی و حمایت ایده های نوآورانه در زمینه آموزش و ارتقای سلامت منطقه
25. جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار فعالیت های آموزش سلامت شهرستان های تابعه
 
امتیاز دهی
 
 

بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 50372
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53348725 تعداد بازديد زيرپورتال: 1916261 اين زيرپورتال امروز: 625 سایت در امروز: 29273 اين صفحه امروز: 12