یزدی ناهید
1392/9/23 شنبه دکتر ناهید یزدی  دکتر ناهید یزدی
محل كار  حوزه مدیریت - گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  معاون فنی مرکز بهداشت استان - مدیر گروه سلامت جمعیت و خانواده
 
تلفن محل كار  33686201- 33690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی عمومی - MPH
سوابق كاري 
84 لغایت 86 مسئول مرکزبهداشتی درمانی روستایی - 87 لغایت 90 کارشناس بهداشت آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه - 91 به بعد مدیرگروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
نظارت و پیگیری بر برنامه ها و اقدامات واحدهای :
• برنامه سلامت مادران
- مراقبت های پیش از بارداری ،بارداری ، زایمان و پس از زایمان
- نظارت برعملکرد دفتر حمایت مادرو کودک (کوثر)
- پیگیری مادران باردار پرخطر
- تدوین برنامه های مداخله ایی جهت کاهش عوارض دوران بارداری و پس از زایمان
• نظام کشوری مراقبت مرگ مادر
• باروری سالم
- افزایش باروری کلی تاحد جایگزینی
- کاهش حاملگی های پرخطر و ناخواسته
-  ارجاع افراد واجد شرایط برای انجام اعمال جراحی
- تحکیم بنیان خانواده - آموزش های هنگام ازدواج
- مشارکت مردان در بهداشت باروری.
• سلامت میانسالان
- برنامه سبا2(سلامت بانوان ایرانی 45 تا60سال)
- غربالگری سرطانهای شایع زنان
• سلامت سالمندان
- برنامه مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان
- برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در راستای تغذیه صحیح
• سلامت کودکان
- مراقبت های ادغام یافته کودک سالم
- مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال
- رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی
- ترویج تغذیه با شیرمادر
- نظام مراقبت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه
 
امتیاز دهی