علی طایفه
1392/10/19 پنجشنبه   علی طایفه
محل كار  واحد سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد
سمت  رئیس گروه سلامت روان ، اجتماعی و اعتیاد
 
تلفن محل كار  02833690435
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناسی ارشد . MPH