آیکون عکس پرسنلی
1392/11/27 يكشنبه فاطمه بابایی  فاطمه بابایی
محل كار  گروه سلامت جمعیت و خانواده
سمت  کارشناس ترویج تغذیه با شیر مادر – کارشناس سلامت نوزادان
 
تلفن محل كار  33690433
 
 
 
سوابق تحصيلي 
لیسانس مامایی
سوابق كاري 
17 سال – ( مامای تسهیلات زایمانی مرکز آوج- مامای تسهیلات زایمانی مرکز دانسفهان - کارشناس سلامت مادران ستاد بهداشت خانواده شهرستان بویین زهرا- کارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان بویین زهرا – کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر و سلامت میانسالان مرکز بهداشت استان)
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
سلامت میانسالان
- برنامه سبا2(سلامت بانوان ایرانی 45 تا60سال)
- غربالگری سرطانهای شایع زنان
برنامه ترویج تغذیه با شیرمادر
 
امتیاز دهی