طهماسبی پور
1394/3/18 دوشنبه   رضا طهماسبی پور
محل كار  واحد بهداشت محیط
سمت  کارشناس بهداشت محیط
 
 
 
 
 
 
 
 

·        برنامه بهداشت مراکز تهیه و توزیع موادغذایی
·        برنامه بهداشت اماکن عمومی
·        برنامه کنترل و کاهش مصرف دخانیات
·        برنامه ابتکارات جامعه محور
·        برنامه بهداشت محیط در بلایا و فوریت ها
 
امتیاز دهی