مینا شهسواری
1394/9/17 سه‌شنبه مینا شهسواری  مینا شهسواری
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
- لیسانس بهداشت عمومی از دانشگاه تهران
 
 

رئوس برنامه ها و مسئولیت ها :
  • برنامه پیشگیری و کنترل بیماری  PKU
    برنامه ثبت  سرطان
    برنامه پیشگیری  از سوانح و حوادث درنظام شبکه های بهداشتی درمانی
    برنامه ثبت مصدومین در بیمارستانها

    برنامه پیشگیری از بیماریهای استخوانی و مفصلی
 
امتیاز دهی