مینا شهسواری
1394/9/17 سه‌شنبه   مینا شهسواری
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس مبارزه با بیماریها
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس