دکتر سولماز فرخ زاد
1394/9/22 يكشنبه   دکتر سولماز فرخ زاد
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر دانشگاه
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکتری پزشکی - MPH