آیکون عکس پرسنلی
1394/9/22 يكشنبه خانم دکتر سولماز فرخ زاد  دکتر سولماز فرخ زاد
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
 
 
 

رئوس فعالیتها و مسئولیتها:
مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه های بیماریهای غیر واگیر
 
امتیاز دهی