شهروز شکری مژدهی
1395/3/23 يكشنبه   شهروز شکری مژدهی
محل كار  واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی
سمت  کارشناس تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه
 
تلفن محل كار  02833686204
 
 
 
سوابق تحصيلي 
کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
سوابق كاري 
شبکه بهداشت و درمان تاکستان(85-79) ، شبکه بهداشت و درمان البرز (94-86) ، معاونت بهداشتی ( 95 تا کنون)
 

 رئوس برنامه ها و مسئولیتها:
 
  1. برنامه تغذیه کودکان زیر 6 سال(آموزش ، پروژهش، مداخلات حمایت تغذیه ای، نظارت و پایش و ارزشیابی)
  2. برنامه تغذیه مادران باردار(آموزش، پژوهش، مداخلات حمایت تغذیه ای، نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه)
  3. برنامه تغذیه دانش آموزان(آموزش، پژوهش، طراحی مداخلات موثر، نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه)
  4. برنامه ریزی میانسالان و سالمندان(برنامه ریزی، آموزش، پژوهش، طراحی مداخلات موثر، نظارت، پایش و ارزشیابی برنامه)
  5. برنامه IDD (آموزش، پژوهش، پایش و نظارت و ارزشیابی طبق تفاهم نامه مدیریت بهداشت محیط معاونت)
  6. مسئولیت وب سایت واحد جهت تهیه مطالب علمی،آموزشی و بارگزاری آن در وب سایت
  7. جمع بندی و آنالیز فرم های اختصاصی واحد
  8. ورود اطلاعات مربوط به فرم های آماری واحد در نرم افزار excel، تهیه چارت و ارائه گزارش استانی
  9. همکاری در برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی واحد
 
امتیاز دهی