دکتر اکبر یوسفی دندانپزشک
1396/5/24 سه شنبه   دکتر اکبر یوسفی
محل كار  گروه سلامت دهان ودندان
سمت  مدیر گروه سلامت دهان و دندان
 
تلفن محل كار  02833690431
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای دندانپزشکی
 
 

 
امتیاز دهی