خانم دکتر نسرین تنکابنی
1396/5/26 پنجشنبه   دکتر نسرین تنکابنی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  پزشک (رئیس مرکز)
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی عمومی - MPH