خانم دکتر نسرین تنکابنی
1396/5/26 پنجشنبه خانم دکتر نسرین تنکابنی  خانم دکتر نسرین تنکابنی
محل كار  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
سمت  کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر
 
تلفن محل كار  02833686188
 
 
 
سوابق تحصيلي 
دکترای پزشکی عمومی - MPH
سوابق كاري 
شروع بکار : سال 1375
 

 برنامه ها و مسئولیتها : 
پزشک فوکال پوینت ایراپن
مسئول برنامه کنترل آسم و COPD
مسئول برنامه پیشگیری و کنترل سرطان 


 
 
امتیاز دهی