تازه ها
اعزام تیم کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتی به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه
حمایت های روانی اجتماعی دربلایا یکی از مهم ترین و موثرترین خدمات پیشگیرانه سلامت پس از وقوع حوادث می باشد
همدلی از عوامل موثر در برقراری یک ارتباط بین فردی موثر
برای برقراری یک ارتباط موفق باید دنیار را از چشم فرد مقابل نگاه نماییم
اظهار رضایت مدیر اداره کل سلامت روان وزارت متبوع از عملکرد گروه سلامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه
عملکرد گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد ، معاونت های بهداشتی و درمان دانشگاه از سوی تیم وزارتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت
همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان با محور سلامت روان در محیط کار
این همایش با حضور بیش از 200 نفر از مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان برگزار شد.
افسردگی یک اختلال خلقی است که ویژگی های مهم آن خلق ، افسرده و از دست دادن علاقه و لذت است
با شروع طرح تحول نظام سلامت و استقراء کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در مراکز خدمات جامع سلامت در حاشیه شهر در سطح استان امکان دریافت خدمت برای عموم مردم فراهم شده است.
برگزاری کارگاه‌ آموزشی بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم
بررسی عملکرد ‌شهرستانها‌ و انتضارات‌ موجود در ‌نظام‌سلامت و سامانه سیب (در سال 96)
کارگاه‌ آموزشی مداخله در بحران خودکشی در استان قزوین
گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست