تازه های سلامت کار
25درصد شاغلین صنایع استان در معرض سروصدا هستند
حد استاندارد این عامل زیان آور محیط کار در یک شیفت کاری طبق نظریه کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور 85 دسی بل می باشد
همایش مسئولین خانه های بهداشت کارگری استان با محور تغذیه
از مسؤولین خانه های بهداشتی کارگری خواسته شد ضمن انجام معاینات دوره ای نسبت به شناسایی گروهای در معرض خطر و انجام مداخلات لازم تا بهبودی شرایط فرد پیگیری لازم صورت گیرد.
جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت حرفه ای بیمارستان های استان
در مورد نحوه گزارش ارزیابی و اقدامات اصلاحی ریسک فاکتورهای ارگونومی ، ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در بخش های بیمارستانی
برگزاری جلسه بررسی فرایند مشاغل سخت وزیان آور استان
به منظور بررسی مشکلات اجرائی تعیین مشاغل سخت و زیان آور
کارگاه آموزشی عوامل شیمیایی محیط کار برگزار شد.
کارگاه آموزشی با عنوان عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار با حضور بازرسان بهداشت حرفه ای استان قزوین برگزار گردید.
بازدید معاون فنی مرکز بهداشت استان از شرکت شیشه لیا واقع در شهرستان بوئین زهرا
بازدید از خط تولید و خانه بهداشت کارگری شرکت شیشه لیا
کارگاه آموزشی پزشکان طب کار استان قزوین برگزار گردید.
پزشکان انجام دهنده معاینات سلامت شغلی استان قزوین در خصوص نحوه ثبت اطلاعات در سامانه جامع مدیریت بازرسی و برنامه ادغام بیماریهای غیرواگیر در برنامه سلامت شغلی آموزش دیدند.
برنامه استراتژیک بهداشت حرفه ای
برنامه استراتژیک واحد بهداشت حرفه ای معاونت‌ بهداشتی دانشگاه
شاخص های بهداشت حرفه ای
وضعیت استان قزوین از نظر شاخص های بهداشت حرفه ای