تازه ها
«ورزش، کلید طلایی سلامت مردان»
پویش هفته ملی «سلامت مردان ایران» همه ساله در هفته اول اسفندماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروه‌های مختلف جامعه در خصوص اولویتهای سلامت مردان کشور، برگزار می‌گردد.
کارگاه مشاوره و اقدامات عملی تغذیه با شیر مادر ، برگزار شد
تغذیه با شیر مادر موجب افزایش تکامل شناختی و ارتقای هوش کودکان می شود و درکاهش بیماری های قلبی عروقی، دیابت و چاقی که زمینه ساز این بیماری هاست نقش دارد .
شروع تغذیه نوزاد با شیر مادر درساعت اول تولد اولین گام در کاهش مرگ و میر نوزادان
کمیته دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر با دستور کار بررسی الویت های برنامه در سال 96
گزارش مرگ 53 کودک 59-1 ماهه در استان قزوین در 6 ماهه اول سال96
کودکان آسیب پذیرترین گروههای سنی جامعه می باشند و مراقبت از آنها نیازمند توجه ویژه است.
جلسه بررسی عملی روند اجرای برنامه سلامت کودکان در سامانه سیب برگزار گردید
روند ثبت مراقبت های سلامت کودکان (کودک سالم، مانا و غربالگری تکامل کودکان) در سامانه سیب اجرا گردید و اشکالات به صورت گروهی طرح و بررسی شد.
کارگاه نحوه پی گیری وشناسایی زنان باردار در معرض خشونت وچاقی
فاکتورهای متعددی در اضافه وزن و چاقی مادران باردار از جمله وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سواد، زمان خواب و فعالیت بدنی را در دخیل می باشد
آموزش کودکان تاکستانی به منظور ارتقاء رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی
تکامل اولیه کودکان شامل ارتقاء ظرفیت های حسی-حرکتی، عاطفی- اجتماعی و زبانی-شناختی می باشد
از ابتدای سال 96 تا آخر آذر ماه تعداد 44148 نفر از بانوان استان قزوین خدمات غربالگری سرطان پستان را دریافت کردند.
کلیه زنان می بایست از سن 20 سالگی خودآزمایی پستان را انجام دهند
راهنماي اجرایی ثبت اطلاعات زایمان هاي خارج بیمارستانی
راهنمای ثبت زایمان خارج بیمارستانی