پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر

شرح وظایف    

 پرسنل  

فرمها  پیوندها  
تلفن 02833672105
ایمیل comm@qums.ac.ir

  نشانی جهت لینک به این صفحه http://url.qums.ac.ir/comm

تازه ها
کارشناسان هپاتیت شهرستانها مهارت لازم برای آموزش هپاتیت در قالب مدل SHEP را کسب کردند
حذف هپاتیت های ویروسی به عنوان یکی از اولویت های کنترل بیماریها در دنیا انتخاب شده است.
محتوی آموزشی بیماری هپاتیت در قالب shep
SHEP عنوان یک مدل آموزشی با هدف افزایش سواد سلامت عمومی به صورت جامع و سیستماتیک می باشد.
کارگاه آموزشی مراقبت ،کنترل و پیشگیری آلودگی پدیکلوزیس وگال برگزار شد
پدیکلوزیس می تواند باعث افت تحصیلی دانش آموزان به علت بی خوابی ناشی از خارش شبانه گردد.
برنامه پیشگیری از انتقال بیماری HIV/AIDS از مادر مبتلا به کودک در مراکز حاشیه شهرها و بیمارستانهای استان قزوین انجام می شود
تمامی مراکز حاشیه شهرها و 11 بیمارستان در سطح استان مجهز به تست های سریع انجام HIV شده اند
کمپین: پایانی بر هپاتیت
توسط دانشجویان همتایار دانشگاه علوم پزشک قزوین در سطح شهر قزوین برگزار شد
برگزاری جلسه کمیته استانی سل
در این جلسه وضعیت بیماری سل در سطح جهان، کشور، استان و شاخصهای جدید برنامه کنترل سل بررسی شد.
ویرایش جدید مدیریت مراقبت و درمان افراد مبتلا به اچ آی وی - ایدز
ویرایش جدید مدیریت مراقبت و درمان افراد مبتلا به اچ آی وی - ایدز درنوجوانان و بزرگسالان-1396
راهنمای کشوری مبارزه با سل
در این کتاب، رهنمایی های علمی-کاربردی لازم جهت مدیریت موثر بیماری سل را به پزشـکان و کارشناسان شاغل در بخش های مختلف (اعم از دولتی، نیمه دولتـی، خصوصـی و...) ارائه شده است.
راهنماي کشوري مراقبت و درمان عفونتهاي آمیزشی