علمی_آموزشی
1399/4/15 يكشنبه
نسخه هفتم فلوچارت تشخیص و درمان کووید19
در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
1399/4/15 يكشنبه
نسخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان کرونا
در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری
1399/4/9 دوشنبه
کلیپ کوتاه: هرخانه یک پایگاه سلامت
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: فعالیت فیزیکی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: نشستن صحیح
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: مراقبت از پای دیابتی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: افسردگی
موشن گرافی
1399/4/8 يكشنبه
کلیپ کوتاه: کاهش مصرف نمک
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: مسمومیت با CO
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: کنترل خونریزی
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: کرونا
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: سوختگی
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: از سیگار و قلیان دوری می‌کنیم
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: ضربه یا آسیب(تروما)
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: پیشگیری از سقوط سالمندان
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: آمادگی خانوار درمقابل بلایا
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
کلیپ کوتاه: احیای قلبی با دست
موشن گرافی
1399/4/7 شنبه
نکات کلیدی راجع ایمنی غذا و موادغذایی برای مسئولین
بروشور حاوی 10نکته کلیدی، از انتشارات FAO
1399/4/7 شنبه
نکات کلیدی راجع ایمنی غذا و کرونا برای مصرف‌کنندگان
بروشور حاوی 10نکته کلیدی، از انتشارات FAO
1399/4/7 شنبه
نکات کلیدی راجع موادغذایی و کرونا برای مشاغل مرتبط
بروشور حاوی 10نکته کلیدی، از انتشارات FAO